Program 2020-2021

Mandag den 21. sept. 2020 kl.19.30 i Lunden:

Fhv. lektor cand.mag. Aase Graae-Michelsen: ”Limfjordsdigtere”

Mange digtere har levet i Limfjordsegnene og her fundet inspiration til såvel prosa som poesi. Dette foredrag vil især fokusere på poesien, på beskrivelsen af landskaberne, følelser og stemninger hos bl.a. Thøger Larsen, Jeppe Aakjær og Johan Skjoldborg. Deres sange er i dag stadig populære trods store forandringer i livsvilkår og landskab. Hvad betyder tilblivelsessted for digtene og hvad kan sangene sige mennesker i vor tid?
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

 - - - AFLYST - - - 

Foredragsholder har meldt afbud den 5. oktober kl. 13.30.


Mandag den 5. okt. 2020 kl. 19.30 i Lunden:

Ph.d., rektor A.P. Møllerskolen i Slesvig, professor i mindretalsforskning, Europa Universität Flensburg, Jørgen Kühl: ”Dansk – tysk sameksistens og samliv: om nationalitet og postnationalitet i grænselandet.”​

I løbet af de 100 år, der er gået siden grænsedragningen i Sønderjylland, er forholdet mellem flertal og mindretal, mellem dansk og tysk, gået fra konflikt over sameksistens til næsten symbiotisk samliv. Samtidig er de nationale mindretal, der opstod i 1920, og i mange årtier var kendetegnet af friktion og segregation, blevet transformeret, så stadig flere fra flertallet gør brug af mindretallets kulturelle og uddannelsesmæssige tilbud. Mindretallene i dag udgør to hovedsegmenter: Det traditionelle nationale mindretal, og det postnationale mindretal. Man vælger tilbuddene på tværs af tilhørsforhold.
Foredraget præsenterer og analyserer denne udvikling og giver bud på, hvordan mindretallenes transformation er udtryk for, at grænsedragningen i 1920 er blevet en succeshistorie for sameksistens og samliv i grænselandet.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

 

Mandag den 19. okt. 2020 kl. 19.30 i Lunden:

Musikforedrag og generalforsamling.
Cand.mag. i musik og massekommunikation, spillestedsleder Kedelhuset, Johannes Konstantin Neergaard: “Musik er gådefuld, magtfuld og helt uundværlig”

Hvilke kræfter er på spil, når vi lytter, synger sammen eller måske endda danser?
Johannes Konstantin Neergaard tager os med ind i tonernes verden og bag om scenen i Silkeborgs usædvanligt sprudlende musikliv, der strækker sig lige fra højskolesang til kæmpekoncerter. Johannes spiller for til vores fælles sangskat undervejs og introducerer også helt nye, endnu ikke offentliggjorte sange fra den næste udgave af højskolesangbogen.

Mandag den 2. nov. 2020 kl. 19.30 i Lunden:

Cand.theol. sogne- og migrantpræst, Birgitte Rosager Møldrup: ”Grundtvig for nydanskere”

Cirka 14 procent af beboerne i Danmark er det, som man kan kalde ”nydanskere”. Det er både vestlige studerende og dem, der reelt ikke er nydanskere endnu, nemlig asylansøgerne. Det er de syriske flygtninge og tyrkiske efterkommere, samt de polske tømrere, der i denne sammenhæng kommer ind under denne kategori.  Men hvad har det med det grundtvigske at gøre? Vi står i den situation, at voksne fra andre lande gerne vil lære folkekirken at kende, og dermed udfordres vi, der gerne vil bringe Grundtvigs tanker i spil. Hvis ikke vi har noget at sige, svigter vi på en måde både nydanskerne og det grundtvigske. Så hvis vi mener, at Grundtvig også er for nydanskere, skal vi måske vænne os til at sætte ord på, hvad det betyder, når vi siger noget er grundtvigsk eller hvad vi mener med ”folkeligt”. Vi skal kunne fortælle, hvorfor vi netop kalder os grundtvigske og ikke alt mulig andet.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 16. nov. 2020 kl. 19.30 i Lunden:

Cand.mag. ph.d., filosof, ekstern lektor ved Syddansk Universitet, Carsten Fogh Nielsen: ”Propaganda, løgn og fake news”

I disse år taler alle om fake news, men ingen er tilsyneladende enige om, hvad det er. Alle er enige om, at internettet er fyldt med falske nyhedshistorier, men folk er ikke enige om, hvilke historier, der er fake news. Præsident Trump beskylder de amerikanske medier for at udbrede falske nyheder, mens de amerikanske medier beskylder Trump for at gøre det samme. Danske politikere er bange for, at mediernes fake news skal underminere vores tiltro til det politiske system. Danske journalister mener omvendt, at det er politikerne og deres spindoktorer, der er den største kilde til fake news. Så hvad er fake news mere præcist? Hvorfor er fake news et problem? Og hvad kan vi gøre ved det? I mit foredrag vil jeg forsøge at besvare disse spørgsmål, og kommentere de journalistiske nyhedsmediers demokratiske værdi og funktion.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

 - - - AFLYST - - - 

Mandag den 18. jan. 2021 kl.19.30 i Lunden:

Cand. mag i kunsthistorie, museumsinspektør ved Museum Jorn, Christian Kortegaard Madsen: ”Et trygt hjem - Asger Jorn og Silkeborg”

Asger Jorn er én af Skandinaviens mest indflydelsesrige og internationalt anerkendte kunstnere. Selvom han tilbragte store dele af sit liv i udlandet, forblev Silkeborg et hjem, som han gentagne gange vendte tilbage til. 
Gennem mere end halvdelen af sin kunstneriske karriere, var Jorn økonomisk udfordret, og da han omsider begyndte at tjene penge, brugte han størstedelen på kunst, som han mente, var toneangivende for sin samtid. 
Løbende donerede Jorn sin kunstsamling til Silkeborg, for han mente, at man også i provinsen burde have adgang til god kunst. Jorns store donation betød, at Silkeborg i dag har én af Danmarks største og mest internationale kunstsamlinger. 
Foredraget går tæt på Jorn og hans forhold til Silkeborg. Vi vil se på, hvordan byen har dannet kulissen omkring én af dansk kunsts største personligheder; hvordan verdenskunsten via Jorn er kommet til Silkeborg; og hvorledes én af Nordeuropas mest enestående kunstsamlinger blev til.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

 - - - AFLYST - - - 

Mandag den 1. feb. 2021 kl. 19.30 i Lunden:

Cand.mag. i historie og religion og ejer af firmaet Historiske Rejser, Anders Bager Eriksen: ”Irland. Den grønne ø længst mod vest”

Vi tager på en tidsrejse fra solhvervshøje for 5000 år siden til den keltiske tigerøkonomi og Brexit i dag. Rejsen rundt i Irland og dets historie vil bringe os omkring emner som den keltiske kristendom, vikinger, Reformationen, religionskrige, hungersnød og uafhængighedskrige krydret med smukke øde kyster, hvor det gæliske sprog lyrisk danner tonerne sammen med folkemusikken. 
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

 - - - AFLYST - - - 

Mandag den 1. marts 2021 kl.19.30 i Lunden:

Generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening, tidligere kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen: ”Folkelige fællesskaber” Fra hver for sig til samfund.

Coronakrisen har været befordrende for et nyt fokus på fællesskab, på ”vi” frem for ”jeg”. Nu er det ikke længere: jeg-er-min-egen-lykkes-smed, men vi er hinandens lykkes smede. Hver-for-sig-fundet er måske på vej til igen at blive et sam-fund. 
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet

 - - - AFLYST - - - 

Mandag den 15. marts 2021 kl.19.30 i Lunden:

Generalsekretær i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, chef for 1100 medarbejdere og 34.000 frivillige på landsplan: ”Røde Kors - altid til stede” 

Røde Kors hjælper i dagligdagen og under katastrofer. Fra førstehjælpskassen bag i bilen til krige på den anden side af jorden.
Hør generalsekretær Anders Ladekarls levende foredrag med afsæt i årelange erfaringer med internationalt og nationalt humanitært hjælpearbejde. I Danmark har vi en tradition for stærke fællesskaber, men gennem alt for mange år har vi taget fællesskaberne for givet. Derfor skal vi handle nu ved at investere i fællesskaberne og sikre os, at alle får adgang til dem.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Programmer, denne og tidligere sæsoner

Del siden:

Bliv medlem

Bliv medlem af Silkeborgs ældste kulturelle forening. Fra kun kr. 300,- pr. år. 

Se hvordan du bliver medlem »
Silkeborg Højskoleforening
Skabertrang