Om Silkeborg Højskoleforening

Silkeborg Højskoleforening er stiftet ud fra de tanker, der ligger bag folkehøjskolen, og er tilsluttet Grundtvigs Forum.

Højskoleforeningen har til formål at samle medlemmer og alle interesserede til foredrag, oplæsning, sang og musik, selskabeligt samvær og lignende.

Den årlige generalforsamling holdes mandag den 21. okt. 2024 med dagsorden i henhold til foreningens love.

Foto: Lunden, Silkeborg
- fotograf: Anna Simonia Gjørup

Del siden:
Silkeborg Højskoleforening
Skabertrang