Program 2023-2024

Programmer, denne og tidligere sæsoner

Mandag den 25. sept. 2023 kl. 19.30 i Lunden:

Forfatter og salmedigter, Iben Krogsdal: ”Under Karlsvognens glitrende stjerner”​

Hvad betyder et enkelt menneskeliv? Og kan man stadig møde Gud under stjernehimlen?

Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil fortælle om tro, håb og kærlighed og om rejsen gennem livets aldre fra fødsel til død. Undervejs vil hun præsentere en række af sine nye højskolesange og salmer, der rummer tanker om tilværelsen i alt mellem stille sorg og jublende glæde. Desuden skal vi høre om de bittesmå og kæmpestore opstandelser, livet kan lyse op af. Hvis vi ellers lige har blik for dem.

Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 9. oktober 2023 kl. 19.30 i Lunden

Forstander på Silkeborg Højskole, Klaus Staal: ”Den danske folkehøjskole i samfundet”

Med udgangspunkt i folkehøjskolernes grundlæggende idé og historie, egne højskoleberetninger og fortællinger fra den nordiske mytologi, introduceres den grundtvigske arv i folkehøjskolerne. Derudover belyses historisk-poetisk, hvor folkehøjskolerne er i dag. 

Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 23. oktober 2023 kl. 19.30 i Lunden

Musikaften med MALM og generalforsamling

Sangtrioen MALM, der består af: Amalia Nønne Grankvist Schou, Marie Friis Gerdsen og Line Marie Hougaard Dencker Simonsen, er opfostret i musiklivet omkring Sejs Skole. Trioen har en særlig kærlighed til de dansksprogede sange og Højskolesangbogen. Trioen er ved dette arrangement en duo ledsaget af Ejvind Dengsøe på piano og Freddy Dencker på bas. Nogle af sangene vil være tostemmige, andre solistiske, og der vil også være helt instrumentale numre. Aftenen byder også på fællessang. 

Herefter den årlige generalforsamling.

Mandag den 6. november 2023 kl. 19.30 i Lunden

Kunsthistoriker og museumsleder, Christian Kortegaard Madsen: ”Per Kirkeby og Læsø”

Kunsthistoriker og museumsleder Christian Kortegaard Madsen tager ved aftenens foredrag afsæt i kunstneren Per Kirkebys relation til Læsø, som gennem mere end tre årtier udgjorde en kilde til inspiration for kunstneren. Øen præsenterede fra første færd en mulighed for kunstnerisk udvikling og fordybelse, og den blev et velkomment refugium, da den internationale kunstscene åbnede sig for Kirkeby.

Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 20. november 2023 kl. 19.30 i Lunden

Sognepræst i Kragelund og Funder, Kresten Thue Andersen: ”Fra Paradis til Faustmyten - de bibelske rødder til en klassiker i vestlig kultur”

Hvorfor har fortællingen om en pagt med djævelen så stærke rødder i vores kultur? Hvor kommer historien egentlig fra? Vi skal se på djævlepagten i Paradisets have, hos slangen og Eva, i Jobs Bog, hos Jesus i ørkenen, i middelalderens helgenlegender og endelig i reformationstiden, hvor motivet får sit klare udtryk i folkebogen om Faust. Det spændende spørgsmål er, hvordan den historiske person Faust, som er samtidig med Martin Luther, udvikler sig til en litterær person i den lutherske 'folkebog' om Faust fra 1587. Hér samles rødderne til én fortælling, som peger frem mod vor nutid – som litterær klassiker og moderne fristelsesmyte.

Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 15. januar 2024 kl. 19.30 i Lunden

Museumsinspektør ved Museum Silkeborg, Blicher-egnen, Marianne Gjørtz Hougaard: ”St. St. Blicher og hans tid”

Hvad er det, der gør Blicher læseværdig den dag i dag?

Foredraget kigger nærmere på Blichers forfatterskab og hans engagement i samtiden. Blicher var en del af den danske guldalder og formåede at beskrive mennesket på godt og ondt.

Han kunne sætte ord på de store følelser som kærlighed, had og misundelse, så han også rører os i dag. Blicher var ikke kun en gudsbenådet digter, han var også præst, jæger og en meget engageret samfundsborger, som tog initiativ til landets første folkemøder. Han tog afstand fra dødsstraf, forsvarede de svage og talte bøndernes sag i en brydningstid. Foredraget krydres med anekdoter og fortællinger fra Blichers liv fra barndommen i Vium til tiden i Spentrup.

Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 29. januar 2024 kl. 19.30 i Lunden

Historiker, Anders Bager Eriksen: ”Fra Braveheart over Union med England til selvstyre”

Skotland har siden romertiden været kendt som hjemsted for de vilde folk mod nord, der var svære at tøjle. Foredraget omtaler bl.a. pikternes kamp mod romerne, William Wallace alias Braveheart og Robert the Bruce og deres hårdføre kamp i middelalderen mod englænderne og det engelske overherredømme. Den komplicerede skotske reformation med presbyterianisme, Unionen med England og Bonnie Prince Charles og hans revolutionsforsøg belyses. Desuden omtales den undertrykte skotske kultur og den industrielle revolution samt skotternes fortsatte selvstændighedstrang - ikke mindst efter Brexit.

Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 26. februar 2024 kl. 19.30 i Lunden

Skoleleder ved Mølleskolen i Ry, Kristian Toft: ”Fra en målstyret til en formålstyret folkeskole med dannelsen i centrum”

Skole- og uddannelsespolitikken har igennem årtier fokuseret på målstyring. Det enkelte individ skal hurtigst muligt igennem systemet og komme ud på den anden side med de rigtige færdigheder og kompetencer. Dannelsen til at være menneske har været nedprioriteret. Samtidig står vi midt i fundamentale ændringer i vores samfund, som fx digitalisering og teknologisk udvikling, og vi oplever en generation af børn og unge, hvor flere er i mistrivsel.

I foredraget vil der komme et bud på en mere formålstyret folkeskole, hvor kompetence og dannelse går hånd i hånd, og hvor Grundtvigs tanker om og syn på skole og læring er højaktuelle.

Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 11. marts 2024 kl. 19.30 i Lunden

Veteran, Lai Sørensen: ”En veterans fortælling”

Veteranhjem Midtjylland er hjemmet på vejen hjem. Her er der plads til alle veteraner, både dem, der vender styrkede hjem efter udsendelse og dem, der har brug for ekstra støtte og hjælp i dagligdagen. Foredraget vil tage udgangspunkt i en veterans personlige rejse fra tiden som ung uvidende knægt, over mødet med forsvaret og ønsket om at ville gøre en forskel for andre mennesker, til at befinde sig i et af verdens brændpunkter i Afghanistan. I foredraget deles desuden personlige refleksioner over, hvad det er, veteranen kommer hjem til i Danmark efter endt udsendelse.

Del siden:

Bliv medlem

Bliv medlem af Silkeborgs ældste kulturelle forening. Fra kun kr. 300,- pr. år. 

Se hvordan du bliver medlem »
Silkeborg Højskoleforening
Skabertrang