Program 2021-2022

Mandag den 13. sept 2021 kl. 19.30 i Lunden:

Cand. mag i kunsthistorie, museumsinspektør ved Museum Jorn, Christian Kortegaard Madsen: ”Et trygt hjem - Asger Jorn og Silkeborg”

Asger Jorn er én af Skandinaviens mest indflydelsesrige og internationalt anerkendte kunstnere. Selvom han tilbragte store dele af sit liv i udlandet, forblev Silkeborg et hjem, som han gentagne gange vendte tilbage til. 
Gennem mere end halvdelen af sin kunstneriske karriere var Jorn økonomisk udfordret, og da han omsider begyndte at tjene penge, brugte han størstedelen på kunst, som han mente, var toneangivende for samtiden. 
Løbende donerede Jorn sin kunstsamling til Silkeborg, for han mente, at man også i provinsen burde have adgang til god kunst. Jorns store donation betød, at Silkeborg i dag har én af Danmarks største og mest internationale kunstsamlinger. 
Foredraget går tæt på Jorn og hans forhold til Silkeborg. Vi vil se på, hvordan byen har dannet kulissen omkring én af de største personligheder i dansk kunst; hvordan verdenskunsten via Jorn er kommet til Silkeborg; og hvorledes én af Nordeuropas mest enestående kunstsamlinger blev til.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 27. sept. 2021 kl. 19.30 i Lunden:​

Cand.mag. forfatter Flemming Behrendt: “Henrik Pontoppidan og De Dødes Rige”

Med udgangspunkt i den sidste af Henrik Pontoppidans tre store romaner fortæller Flemming Behrendt om et forfatterliv, der nåede hele vejen rundt, tematisk, geografisk og genremæssigt, for at kulminere i den første store kollektivroman om længsler og politiske galskaber i det danske samfund i tiden op til Første verdenskrig. Behrendt har udgivet den store monografi Livsrusen. En bog om Henrik Pontoppidan (Gads Forlag), der i udvidet udgave også findes som e-bog.
De Dødes Rige kan læses i sine to forskellige udgaver på www.henrikpontoppidan.dk
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 11. okt 2021 kl. 19.30 i Lunden:​

Bibliotekar, leder af Silkeborg Arkiv, Lis Thavlov: “De første årtier af Silkeborgs historie”

Et lokalhistorisk foredrag i anledning af Silkeborg bys 175 års jubilæum.
I 2021 er det 175 år siden, at Silkeborg Handelsplads blev anlagt. Forud for det, havde der været et større planlægningsarbejde, som blev forestået af en kommission med højtstående embedsmænd i København. Fra 1846 begyndte de nøje udvalgte håndværkere og handlende at komme fra nær og fjern for at bosætte sig i byen og bygge deres huse. Disse nybyggere nød en række privilegier, der skulle sikre at Silkeborg nu også blev et levedygtigt samfund. 
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 25. okt. 2021 kl. 19.30 i Lunden:​

Musikforedrag og generalforsamling.
Sangskriver og højskolelærer på Silkeborg højskole Marianne Søgaard: "Hold håbet op - og andre nye højskolesange"

Marianne Søgaard er repræsenteret med syv melodier og en tekst i den nye højskolesangbog. Hun har blandt andet sat melodi til tekster af Dy Plambeck, Ursula Andkjær Olsen, Pia Juul, Inger Christensen og Mads Eslund. Velkommen til en aften med fællessang, fortælling og besøg af et lille vokalensemble fra Silkeborg højskole, som vil optræde med et par sange.

Mandag den 8. nov. 2021 kl.19.30 i Lunden:​

Ph.d., rektor A.P. Møllerskolen i Slesvig, professor i mindretalsforskning, Europa Universität Flensburg, Jørgen Kühl: ”Dansk – tysk sameksistens og samliv: om nationalitet og postnationalitet i grænselandet.”​

I løbet af de 100 år, der er gået siden grænsedragningen i Sønderjylland, er forholdet mellem flertal og mindretal, mellem dansk og tysk, gået fra konflikt over sameksistens til næsten symbiotisk samliv. Samtidig er de nationale mindretal, der opstod i 1920, og i mange årtier var kendetegnet af friktion og segregation, blevet transformeret, så stadig flere fra flertallet gør brug af mindretallets kulturelle og uddannelsesmæssige tilbud. Mindretallene i dag udgør to hovedsegmenter: Det traditionelle nationale mindretal, og det postnationale mindretal. Man vælger tilbuddene på tværs af tilhørsforhold.
Foredraget præsenterer og analyserer denne udvikling og giver bud på, hvordan mindretallenes transformation er udtryk for, at grænsedragningen i 1920 er blevet en succeshistorie for sameksistens og samliv i grænselandet.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 17. jan. 2022 kl. 19.30 i Lunden:​

Cand.theol. sognepræst ved Alderslyst kirke Marianne Hedemann Andreassen: “Hvilken betydning har Luther og reformationen for Danmark i dag?”​

Foredraget kommer ind på Luthers egen historie og reformationens hovedbegivenheder, samt reformationens betydning for kirke og samfund i dag. 
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 31. jan. 2022 kl. 19.30 i Lunden:

Cand.mag. i historie og religion og ejer af firmaet Historiske Rejser, Anders Bager Eriksen: ”Irland. Den grønne ø længst mod vest”​

Vi tager på en tidsrejse fra solhvervshøje for 5000 år siden til den keltiske tigerøkonomi og Brexit i dag. Rejsen rundt i Irland og dets historie vil bringe os omkring emner som den keltiske kristendom, vikinger, reformationen, religionskrige, hungersnød og uafhængighedskrige krydret med smukke øde kyster, hvor det gæliske sprog lyrisk danner tonerne sammen med folkemusikken. 
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 28. febr. 2022 kl. 19.30 i Lunden:​

Generalsekretær i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, chef for 1100 medarbejdere og 34.000 frivillige på landsplan: ”Røde Kors - altid til stede”​​

Røde Kors hjælper i dagligdagen og under katastrofer. Fra førstehjælpskassen bag i bilen til krige på den anden side af jorden.
Hør generalsekretær Anders Ladekarls levende foredrag med afsæt i årelange erfaringer med internationalt og nationalt humanitært hjælpearbejde. I Danmark har vi en tradition for stærke fællesskaber, men gennem alt for mange år har vi taget fællesskaberne for givet. Derfor skal vi handle nu ved at investere i fællesskaberne og sikre os, at alle får adgang til dem.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 14. marts 2022 kl.19.30 i Lunden:​

Generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening, tidligere kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen: ”Folkelige fællesskaber. Fra hver for sig til samfund”

Coronakrisen har været befordrende for et nyt fokus på fællesskab, på ”vi” frem for ”jeg”. Nu er det ikke længere: jeg-er-min-egen-lykkes-smed, men vi er hinandens lykkes smede. Hver-for-sig-fundet er måske på vej til igen at blive et samfund. 
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Programmer, denne og tidligere sæsoner

Del siden:

Bliv medlem

Bliv medlem af Silkeborgs ældste kulturelle forening. Fra kun kr. 300,- pr. år. 

Se hvordan du bliver medlem »
Silkeborg Højskoleforening
Skabertrang