Program 2022-2023

Mandag den 12. sept. 2022 kl.19.30 i Lunden:​

Direktør, Outdoor Institute, Silkeborg, Heiko Buch-Illing: “Silkeborg Danmarks OUTDOOR-HOVEDSTAD”

Danskernes brug af uderummet har i den grad taget til, ikke mindst pga. COVID19-epidemien og de dermed forbundne restriktioner. Et stigende antal undersøgelser peger på, at vores søgning ud i naturen ikke kun er forbundet med konkrete udendørsaktiviteter som fx mountainbiking, ridning eller orienteringsløb, men andre former for værdiskabelse i kontakten til naturen. Hvilke former for værdiskabelse er der tale om udover den fysiske og mentale? Og hvordan kan de gavne den enkelte borger, sociale fællesskaber eller et helt lokalt samfund?

Silkeborg Kommune er Danmarks Outdoor-hovedstad og har på mange måder forpligtet sig til at løfte bl.a. velfærdsopgaven gennem brugen af uderummet. Hvordan går det med at løfte denne opgave, og kan man se en effekt?

Outdoor Institute (OI) er et udviklings- og videndelingscenter, der bl.a. skal støtte Outdoor-hovedstaden i at udvikle, afprøve og forankre nye løsninger på sundheds-, velfærds- og vækstudfordringer i samarbejde med en række aktører.

Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 26. sept. 2022 kl.19.30 i Lunden:

Højskoleforstander Testrup Højskole, Simon Axø: “Nysgerrighedens dannelseskraft”

Nysgerrigheden er et forunderligt berigende eksistensvilkår. Når vi er nysgerrige, er vi undervejs. Vi er i en begejstret bevægelse mod en viden eller erkendelse, som vi ikke ønsker for personlig vindings skyld, men fordi vi føler os draget mod noget, vi vil blive klogere på. Nysgerrigheden kan ikke skabes eller bemestres, men er en beundringsbåret udforskning af verden. Når vi er nysgerrige, er vi i bevægelse på en sjældent uselvisk måde. Vi går spørgende til værks og forstår intuitivt, at vi ikke er alvidende og aldrig bliver det. Det er både dannende og livsbekræftende.

Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 10. okt. 2022 kl.19.30 i Lunden:

Valgmenighedspræst, tidligere efterskoleforstander, Finn Tarpgaard: “Kaj Munk – den sprudlende kritiker”

Kaj Munk var dramatiker og kendt i hele Norden i 1930’erne og 1940’erne. Han havde samtidig en skarp pen i sine samfundskritiske artikler. Specielt var han en åbenlys kritiker af nazismen og jødeforfølgelserne, men også af de demokratiske politikere. Han blev myrdet af den tyske besættelsesmagt 4. januar 1944.

Ud fra en positiv kritisk tilgang til Kaj Munk og hans forfatterskab indeholder foredraget fortællinger og anekdoter, der forsøger at kaste lys over digterpræstens liv og forfatterskab. Hans forhold til demokratiet og begrebet martyrium, bliver der også søgt et svar på.

Foredraget vil være krydret med lokale anekdoter, som er med til at give et alsidigt kendskab til digteren, skribenten og præsten Kaj Munk.

Kaj Munk forstår at røre os dybt inde. Han levede selv i spændvidden mellem det livsglade og dybt alvorlige. Et menneske, der elskede at drille og et menneske, der påtog sig at hjælpe, når folk for alvor havde behov.

Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 24. okt. 2022 kl.19.30 i Lunden:

Foredrag og generalforsamling.

Projektleder, Den Kreative Skole i Silkeborg, Søren Kristian Frydenlund-Vad: “En musikalsk rejse til Den Kreative Skole i Silkeborg, bundet sammen af fællessange og underholdning”

Søren Kristian vil tage os med på en musikalsk rejse rundt i Silkeborg forbi Spillemandslauget til ensemblet Caramba, hvor han i mange år var kor- og orkesterleder, via folkgruppen Fingal til Them.

Søren Kristian vil fortælle om nogle af Den Kreative Skoles projekter og om, hvad kulturskolen kan tilbyde i dag. Han er i sin fritid aktiv som sanger i Old Boys Big Band og musiker i trioen Schou, Sø & Nø, som spiller irsk folkemusik, og leder desuden BryrupKoret.

Herefter den årlige generalforsamling.

Mandag den 7. nov. 2022 kl.19.30 i Lunden:

Direktør, KunstCentret Silkeborg Bad, Iben From: “Hvad kan en skulpturpark?”

Med afsæt i erfaringerne med opbygning af en skulpturpark omkring KunstCentret Silkeborg Bad, har aftenens foredrag fokus på, hvordan skulpturparker fungerer som formidlingsmæssigt greb i forhold til at skabe gode mødesteder mellem kunst og mennesker. Etablering af skulpturparker er et udbredt og voksende fænomen i hele verden. Brugere og publikum ønsker mere frihed og naturkontakt, kunstnere ønsker at blive set udenfor den traditionelle ramme, som white cube kan tilbyde, arrangører ønsker at nå et større publikum med viden og adgang til kunstoplevelser. Begreber som det allerede hævdvundne landart og det nyere eco-art berøres kort. Foredraget belyser også nogle af de driftsmæssige udfordringer omkring skulpturparker.

Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 16. jan. 2023 kl.19.30 i Lunden:

Forfatter og tidligere bankdirektør, Lars Novrup Frederiksen: “Historiske romaner: Kirstine og Priorinden”. Livet i Stubber Nonnekloster i Sevel i Vestjylland i slutningen af tolvhundredetallet.

Med udgangspunkt i de 2 bøger, Kirstine og Priorinden, fortæller forfatteren om baggrunden for romanerne, både den historiske og fiktive.

Romanerne beskriver både livet i klostrene og i det øvrige samfund i overgangen fra vikingetid til middelalder. Beskrivelse af magtfordelingen mellem konge, adel, borgere og kirken er en del af foredraget, herunder de mystiske omstændigheder ved mordet på Erik Klipping i Finderup Lade i 1286.

Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 30. jan. 2023 kl.19.30 i Lunden:

Bibliotekar og kulturformidler Tine Popp Madsen: “En fortælling om kunsten og den svære kærlighed”

Anne Marie Carl Nielsen blev født d. 21. Juni 1863. “Det var på årets lyseste dag og på en søndag”, som hun selv sagde.

Måske gav dette positive udgangspunkt den lille kvinde de store kræfter til at kæmpe for sin ret og sin kunst. Der var mange sten på vejen til at blive Danmarks største kvindelige billedhugger. Kærligheden til og ægteskabet med komponisten Carl Nielsen var heller ikke let. Herom vidner den omfattende brevveksling mellem ægtefællerne, der i lange perioder levede adskilt. Enten fordi kunsten kaldte, eller fordi problemerne mellem dem blev for store.

Som kunstner har Anne Marie efter sin død i 1945 fået mindre opmærksomhed end sin berømte mand. Men nu, hvor interessen for kvindelige kunstnere er vokset og Glyptoteket med sin fine udstilling i 2021 har “genopdaget” hende, indtager hun på ny den plads, hendes talent fortjener.

Hendes historie som kunstner, forretningskvinde, hustru og mor er både spændende og gribende og ikke mindst aktuel.

Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 27. feb. 2023 kl.19.30 i Lunden:

Domprovst, Aarhus Domprovsti, Gerda N. Jessen:  “Vi skal have plads til at leve”

…men behøver ikke opfinde livet selv. Vi skal gerne kunne gå til livet med mod og glæde, vove os ud og tage det ind i store mundfulde, men ofte er livet alligevel svært og gør ondt, og vi føler, at vi fejler og ikke er gode nok til at leve det fuldt ud.

Måske behøver vi ikke stille så store krav til os selv, men kan bare hvile os lidt i fællesskaberne, i litteraturen, i fællessangen, i Biblens fortællinger og i troen på Gud.

Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 13. marts 2023 kl.19.30 i Lunden:

Tidligere sognepræst Knud Nyboe Rasmussen: “Djævelen – overtro eller realitet? Hvordan opfatter vi den absolutte ondskab?”

Er tanken om Djævelen forældet overtro? Eller udtryk for en uomgængelig og gådefuld realitet i denne verden? 

Foredraget tager afsæt i, hvordan Luther, Grundtvig og Jakob Knudsen tænkte og talte om Djævelen som en højst nærværende og erfarbar realitet. Men også nutidige digtere som Søren Ulrik Thomsen og Kim Larsen inddrages.

Er tanken om Djævelen også i dag en plausibel tolkningsnøgle til den absolutte ondskab, som ingen kan undgå at se og erfare i verden? 

Tankevækkende er det, at det i dag er en moderne digter som Søren Ulrik Thomsen, der er med til at holde os fast på noget, som er en uomgængelig realitet i kristendommens virkelighedsforståelse og i mange menneskers erfaring.

Foredraget rummer trods emnets karakter også muntre indslag, bla. Luthers råd til, hvordan den djævelske tristhed og melankoli kan modvirkes, ikke kun ved evangeliet og bønnen, men også ved sang og musik, lidt at drikke og muntert selskab.

Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Programmer, denne og tidligere sæsoner

Del siden:

Bliv medlem

Bliv medlem af Silkeborgs ældste kulturelle forening. Fra kun kr. 300,- pr. år. 

Se hvordan du bliver medlem »
Silkeborg Højskoleforening
Skabertrang