Foreningens for- og næstformænd

    Formænd       Næstformænd
1884-?   Malermester C.P.Hansen        
             
 ? - 1899   Overlærer Bjerrum        
             
1899-1902   Seminarieforstander Vinther (Si.Sem)        
             
1902-1910   Seminarielærer, løjtnant N. Hansen (Si.Sem)        
             
1910   Direktør Møller (midlertidig)        
             
1910-1925   Seminarielærer Knud Knudsen (Si.Sem)         
             
1925-1927   Dyrlæge Sv. Koch         
             
1927-1929   Lærer P.L.Balling         
             
1929-1931   Elbestyrer N. K. Eliasen        
             
1931-1941   Overlærer B. Mouridsen    1931   Seminarieforstander Herluf Jensen (Si.S)
        1937   Seminarielærer Fr. Lundgaard (Si.Sem)
         
1941-1951   Overlærer Storm Sørensen   1941   Malermester Holger Jørgensen
        1945   Købmand Aksel Sørensen
        1948   Branddirektør Nielsen
             
1951-1977   Pastor Gunner Johnsen   1961   Tandlæge Skjærbæk Olesen
             
1977-1978   Lærer Karl Kristian Jensen        
             
1978-1979   Provst Jørgen Møller, Skorup   1978   Lærer Poul Holm
             
1979-1984   Overlærer Hans Hannemose   1979   Pastor Gunner Johnsen
        1981   Provst Chr. Damgaard Nielsen
        1983   Bibliotekar Else Brøndum
             
1984-1991   Pastor Peder Steen, Sejling   1988   Lærerstuderende Hanne Larsen
        1989   Fortælleren Ebba Boes
             
1991-2009   Fortælleren Ebba Boes   1991   Tandlæge Agnes Kvamm
        1997   Sygeplejerske Margit Søby 
        1999   Pastor Karen Elisabeth Holm, Gjern
        2000   Carl Peter Kruchow
        2001   Tandlæge Gunhild Ballisager
        2008   Pastor Unna-Pernille Gjørup
             
2009-2014   Pastor Unna-Pernille Gjørup   2009   Tandlæge Gunhild Ballisager
             
2014-   Specialtandlæge Agnes Kvamm   2014   Lærer Ulla Billeskov Bredtoft
             
        2023   Erland Christensen

 

Del siden:
Silkeborg Højskoleforening
Skabertrang